We gaan even terug in de tijd.
Vanaf 2003 stijgt de gemiddelde woningprijs explosief en om een torenhoge hypotheek te verkrijgen hoeft de koper niet echt veel moeite te doen. Er ontstaat een ware koopgekte op de woningmarkt waar iedereen zijn slag lijkt te willen slaan. In 2007 zitten we dan ook in een ware vastgoedbubbel die ieder moment uiteen kan spatten. En dat gebeurt dan ook, de markt stort in naar een waar dieptepunt in 2013. Een dieptepunt waar de kredietcrisis destijds de voornaamste oorzaak was, maar waar men ook tot de ontdekking kwam dat die te gemakkelijk te verkrijgen hypotheek ook tot een waar probleem heeft geleid.

Terug naar vandaag de dag.
Het lijkt wel alsof er een nieuwe koopgekte ontstaat. De oorzaak hiervan kunnen we zoeken in een aantal zaken. Zo is er de aanhoudende lage rentestand. Gelukkig worden de kopers deze keer beschermd tegen het afsluiten van te hoge hypotheken en is het lenen van geld voor de koop van een (nieuwe) woning wel veilig te noemen. Maar er is tevens sprake van steeds stijgende huurprijzen en een zeer geringe aanwas van nieuwe woningen. Vanaf de crisis zijn er minder nieuwe woningen gebouwd terwijl het aantal inwoners sinds de crisis is toegenomen met 600.000. Je zou dus kunnen zeggen dat de vraag erg hoog is, tegenover een aanbod dat eigenlijk weer op een dieptepunt zit.

Kunnen we ons afvragen of er wederom sprake is van een kredietcrisis? Nee, er is zeker geen sprake van een nieuwe kredietcrisis.

Is er dan sprake van een nieuwe vastgoedbubbel? Ja, die is er zeker wel, alhoewel deze wel meer genuanceerd en meer regiogebonden is. De geringe aanwas is namelijk voornamelijk gericht op de randstad en de stedelijke gebieden.

 

Limburgse nuance

Maar hoe zit dat dan in Limburg? Het effect van zowel de kredietcrisis als het uiteenspatten van die vastgoedbubbel is in Limburg natuurlijk ook merkbaar geweest. Een bekend fenomeen is uiteraard dat Limburg, zoals alle randprovincies, altijd onder de gemiddelde landelijke verkoopprijs zit. Wat daarbij echter opvallend is, is dat de verkoopprijs in de Limburgse gemeentes die grenzen aan Duitsland, daar nog eens een stuk onder liggen.

Als we kijken naar de afgelopen 5 jaar zien we ook nog eens een halvering van de verkooptijd, van 150 dagen naar ruim 60 dagen. Dat is maar liefst een verschil van 60%. Het is dus niet zo zeer een prijsontwikkeling (de gemiddelde prijs lag tenslotte altijd al onder het landelijke gemiddelde), maar de verkooptijd die de trend van snellere verkoop lijkt te volgen. We kunnen in Limburg eigenlijk spreken van een klein contrast ten opzichte van de rest van Nederland waar een daling van de verkooptijd hand in hand lijkt te gaan met een prijsstijging.

De prijsontwikkeling in het 3e kwartaal 2017 in Nederland kent een stijging van 9,7%. Zet dit tegenover 3% in Limburg en je kunt eigenlijk wel stellen dat er in Limburg niet echt sprake is van een nieuwe verkoopgekte.
(cijfers  NVM en CBS)

 

Afwachten en niets doen?

Dat kan. Misschien is dat wel de beste oplossing? De extremen zijn minder van toepassing op Limburg.

Dat wil niet zeggen dat er hier niets aan de hand is, in tegendeel! De verkooptijd is ook hier door de grote vraag erg kort. Zelfs zo kort dat de woning vaak al verkocht is voordat deze aangeboden wordt door de makelaar. Het gevolg is dat eigenaren steeds vaker denken dat ze de verkoop van hun woning gemakkelijk zelf kunnen regelen. De social media platforms zijn daar natuurlijk uitermate geschikt voor. Steeds vaker horen we uit makelaarsland signalen als ‘onze portefeuille raakt leeg’ en ‘het aanbod van nieuwe panden is gering’. Het wordt voor de makelaar steeds lastiger om zich te positioneren.

Het zelf verkopen van de woning brengt echter de (on)nodige risico’s met zich mee. Het is dan ook de uitdaging om met een goed en overtuigend verhaal te komen. Waarom moet de verkoper jou als makelaar inschakelen? Waar sta je voor, wat is je meerwaarde en natuurlijk ook, hoe zorg je voor een goede presentatie van de woning? Allemaal zaken die een (aanstaand) verkoper kunnen overtuigen.

 

Ons IDee

Wij weten met z’n allen één ding heel zeker. De vastgoedmarkt is en blijft in beweging.

Niets doen? Natuurlijk niet! Zorg dat je meedeint op deze golfbeweging. Durf aan te passen en durf ook te vernieuwen. Net nu!

Want de verkoper kan veel zelf, dat verdient geen twijfel. Alle tools liggen binnen handbereik. Dus als makelaar moet je meer kunnen bieden dan wat men met een beetje moeite zelf kan realiseren. Laat zien wat professionaliteit is. Hoe pak je de verkoop serieus aan en hoe absoluut niet? Wie nu zijn hoofd boven met maaiveld durft uit te steken wordt gezien. Als nooit tevoren is het zaak om het verschil te maken. Een verschil dat staat als een huis!

Beweeg jij mee?

Guido Drooghaag

Author Guido Drooghaag

More posts by Guido Drooghaag